Tijdperken – België


Voor België zijn de tijdperken als volgt ingedeeld:

Aanduiding Tijdperk
I 1835 – 1925.
Na de onafhankelijkheid van Nederland besefte de regering dat spoorlijnen de economie een flinke impuls konden geven. Er werd besloten direct een nationaal spoorwegnet aan te leggen van zo’n 400 km. Op 5 mei 1835 werd hiervan de eerste lijn, tussen Brussel en Mechelen, in gebruik genomen.Een grote hoeveelheid aan particuliere maatschappijen verscheen op het spoor, waaronder ook de wereldbefaamde Compagnie Internationale des Wagons-Lits voor het (luxe) internationale treinvervoer, waaronder de vermaarde Oriënt Express.Toch nam de Belgische staat al gauw enkele grote bedrijven over, om een staatsbedrijf te beginnen. Deze periode wordt afgesloten na het herstel van de Eerste Wereldoorlog en vlak voor de oprichting van de NMBS.
II 1925 – 1945.
Het staatsbedrijf werd opgericht. Aanvankelijk heette het ‘N.M.B.S.W/S.N.C.F.B.’. Tot aan 1934 werd het embleem B.M.S.- C.F.B. gevoerd, daarna kwam het bekende monogram met de B op de treinen te staan. De eerste elektrische treinen werden in gebruik genomen en ook de metalen rijtuigen deden hun intrede in deze periode.Het tijdperk eindigt met de Tweede Wereldoorlog, waarin vooral militaire treinen op het net te vinden waren. Eerst de Duitse, later die van de geallieerden.
III 1945 – 1970.
Het herstel na de oorlog ziet de laatste, al voor de oorlog bestelde stoomlokomotieven op het net verschijnen (Type 29). Veel zijlijnen werden opgeheven en de laatste particuliere maatschappijen werden overgenomen.Nieuwe elektrische lokomotieven kwamen op het spoor en de Noord-Zuid verbinding werd opengesteld. Verder kwamen de TEE-treinen op het spoor.Aan het einde van deze periode werden de laatste stoomlokomotieven uit dienst genomen.
IV 1970 – 1990.
De treinen kregen nieuwe nummeringen en nieuwe kleuren. De elektrificatie van het net werd verder doorgevoerd en diesel-lokomotieven werden vervangen door nieuw elektrisch materieel. Ook werd het net nogmaals geherstructureerd, waardoor lijnen en stopplaatsen verdwenen.
V 1990 – heden.
Wederom werden de kleuren veranderd. Verder werden de hogesnelheidslijnen aangelegd. De N.M.V.B./S.N.C.V., de maatschappij die het regionale tramvervoer voor haar rekening nam, werd ontbonden. Deze taak wordt nu uitgevoerd door drie gewestelijke maatschappijen.

Nog fijnmaziger

Officieel kun je deze tijdperken weer onderverdelen. Mocht je ’t leuk vinden om te weten hoe, kijk dan hier onder ‘NEM 802 B’.

Overigens werd de eerste industriële spoorlijn al in 1804 in gebruik genomen, door de kannonnengieterij van Luik. Verder was er vanaf 1830 ook al een spoorweg in gebruik om kolen van de mijn in Grand-Hornu naar het kanaal tussen Bergen en Condé te brengen.